Postup při prodeji nemovitosti

Prodej nemovitosti

Při prvním setkání se vzájemně poznáme a zároveň vám vysvětlím proces prodeje. Během této schůzky od Vás zjistím potřebné informace, které potřebuji. Na základě získaných informací o domě a vašich potřebách Vám zpracuji Srovnávací tržní analýzu, kde bude spočítána cena, za kterou se nemovitost může prodat, dále zde bude nastaven časový horizont a navržená strategie prodeje. Tuto analýzu Vám předám a Vy se rozhodnete, zda máte zájem o spolupráci. 

Pokud budete souhlasit s navrženou strategií, tak se můžeme společně pustit do prodeje vaší nemovitosti. 

Vzhledem k tomu, že správná prezentace nemovitosti je alfou a omegou prodeje, tak si domluvíme termín nafocení nemovitosti odborníkem, kterého já zajistím. Po nafocení a natočení videa vytvořím inzerát, který bude prezentován na všech důležitých internetových serverech (sreality.cz, reality.idnes.cz, hyperreality, annonce, reality.cz, ceskereality.cz atd.), současně bude také vytvořena vlastní internetová stránka nemovitosti, kde budou uvedeny všechny podrobné informace o prodávané nemovitosti.

Dále bude nemovitost propagována na sociálních sítí (facebook) a PPC reklamou na internetu. Hlavní výhodou těchto propagačních kanálů je cílení reklamy na určité spektrum potenciálních kupujících dle regionu, věku, pohlaví, zájmů atd.

Prohlídky

Prohlídky domluvím tak, aby vyhovovaly jak vám, tak i zájemcům. Také je možnost, že mi prodávající poskytne klíče od nemovitosti a prohlídky organizuji sám, velkou výhodu vidím v tom, že ušetříte spoustu svého času.

Rezervace

Když zájemce projeví zájem, tak se začíná řešit rezervační smlouva. V tomto dokumentu je nastaveno, do kdy dojde k podpisu kupní smlouvy a řeší se zde další důležité věci. Zpravidla, pokud zájemce financuje nákup pomocí úvěru, tak doba mezi podpisem rezervační a kupní smlouvy bývá delší, než když zájemce financuje nemovitost z vlastních zdrojů.

Kupní smlouva a úschova

Prodávající a kupující se dohodnou, kde bude uschována kupní cena na nemovitost. Jsou tři možnosti advokátní, notářská nebo bankovní úschova. Vypracují se návrhy kupní smlouvy a úschovy, tyto si obě strany odsouhlasí. Poté dochází k podpisu dokumentů a čeká se na finanční prostředky, které mají přijít do úschovy. Po připsání finančních prostředků mi schovatel předá kupní smlouvu a já jdu na katastr podat návrh na vklad.

Pokud kupující pořizuje nemovitost na hypotéku, tak přibývá ještě další krok a to podpis úvěrové a zástavní smlouvy. Kupní smlouva, smlouva o úschově, oražený návrh na vklad zástavní smlouvy z katastru a další potřebné dokumenty se předkládají do banky. Současně kupující odesílá vlastní zdroje do úschovy. Na základě výše uvedených dokumentů a úkonů banka uvolňuje zbývající část kupní ceny na účet schovatele. Po připsání plné kupní ceny do úschovy mi schovatel předá kupní smlouvu a já jdu na katastr podat návrh na vklad.

Katastr

Při podání návrhu na vklad změny vlastnického práva dochází k zaplombování na 20 dnů. Zaplombováním se rozumí vlastně stav, kdy se nemůže nijak nakládat s nemovitostí. Po uplynutí této doby se pokračuje v řízení, samotný vklad do katastru nemovitostí zpravidla bývá do 30 dnů od podání návrhu.

Výplata peněz z úschovy

Po provedení vkladu se změní na listu vlastnickém majitel nemovitosti (z prodávajícího na kupující). Poté zajistím originál výpisu aktuálního LV a ten předám schovateli, který na jeho základě uvolňuje finanční prostředky prodávajícímu na jeho účet.

Předání nemovitosti

V této chvíli je kupující již vlastníkem nemovitosti a dochází k fyzickéhu předání. Sejdeme se v předávané nemovitosti, vyplní se předávají protokol, kde se uvedou hodnoty měřidel energií a předají se klíče. Poté ještě zařizuji přepis energií na nového vlastníka a tímto je celý proces prodeje u konce.

Nezávazná konzultace zdarma

Domluvte si se mnou bezplatnou konzultaci. Probereme vaše záměry, zmírním vaše obavy a pomohu Vám při prodeji nemovitosti.

Souhlasím s pravidly užívání těchto stránek, včetně informací o zpracování osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kontakt

Telefon

+420 723 446 265

E-mail

lukas.soukenka@era-reality.cz

Facebook

www.facebook.com